ბიბლიოთეკა

ეროვნული საკითხი ზოგადთეორიული და კონკრეტულ-ისტორიული ასპექტები
სახელმწიფო მართვის თეორიის საკითხები
ODIHR-ის სახელმძღვანელო არჩევნებზე დაკვირვებისთვის
პუბლიკაციები
ექსპერტის აზრი
სტაჟიორების სტატიები
ჩამოტვირთე  e-კატალოგი
© 2017 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.