სასწავლო მასალა

- შესავალი ადამიანური რესურსების მართვაში

- IDI როგორ გიცნობენ სხვები

სამუშაოს შეფასება

სამუშაოს მართვა - შესავალი. პერსონალის შერჩევა და დასაქმება

გზამკვლევი მონაწილეთათვის

საკითხავი ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის სფეროში

პროექტის მართვა 

- სწავლება და განვითარება

- ეთიკა საჯარო სამსახურში

ადამიანური  რესურსების მართვის როლი

პერსონალის განვითარება

 

© 2018 საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ყველა უფლება დაცულია.